نویسنده = مهدی سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.22081/jiss.2021.61131.1819

صادق مشکاتی؛ مهدی سلطانی


2. بازخوانی نظریه فرهنگ ناسرکوبگر مارکوزه از منظر حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 125-149

10.22081/jiss.2021.59114.1715

محمد رایجی (نویسنده مسئول)؛ مهدی سلطانی


3. ‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 30-55

10.22081/jiss.2018.66691

سیدحمید طالب‌زاده؛ مهدی سلطانی (نویسنده مسئول)