نویسنده = محمدرضا ضمیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 108-135

10.22081/jiss.2020.68467

احمد شفازاده؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد علی حسینی


2. کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 7-33

10.22081/jiss.2019.67068

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)