نویسنده = محمدزاده مزینان، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد


2. سیری بر اندیشه‌های اجتماعی امام خمینی ره

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 24-47

ابراهیم محمدزاده مزینان؛ جواد غلامی؛ محمد جواد عنایتی راد