نویسنده = خضرلو، رسول
تعداد مقالات: 2
1. آسیب ها و چالش های تبلیغ بین المللی در حوزه علمیه با تکیه برآرای رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

رسول خضرلو