نویسنده = ملکی‌راد (نویسنده مسئول)، محمود
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 7-33

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)