نویسنده = افروغ، عماد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه هستی‌شناسی ملاصدرا و روی بَسکار با تاکید بر نقش مفهوم «غیب‌»

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 34-56

عماد افروغ؛ فاطمه عبداله آبادی کهن (نویسنده مسئول)