نویسنده = هاشم نیا، سیده جمیله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل قرآنی «خودشیءانگاری زنان» و راهکارهای مواجهه با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیده جمیله هاشم نیا؛ بی بی حکیمه حسینی دولت آباد


2. تحلیل انتقادی «خودشیء‌انگاری زنان» و راهکارهای قرآنی مواجهه با آن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 136-158

بی بی حکیمه حسینی دولت آبادی؛ سیده جمیله هاشم نیا