نویسنده = علیزاده آرند، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (موردمطالعه دبیرستان‌های شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد حسین پوریانی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ رحمان انصاری


2. پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهر قم)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تابستان 1398، صفحه 119-143

محمدحسین پوریانی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ رحمان انصاری