نویسنده = عبداله آبادی کهن، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی هستی شناسی ملاصدرا و روی بسکار با تاکید بر مفهوم«غیاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه عبداله آبادی کهن


2. مقایسه هستی‌شناسی ملاصدرا و روی بَسکار با تاکید بر نقش مفهوم «غیب‌»

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 34-56

عماد افروغ؛ فاطمه عبداله آبادی کهن (نویسنده مسئول)