نویسنده = موسوی اصل، سیدسعید
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهار 1397، صفحه 6-34

حمید پارسانیا؛ فاطمه هلالی؛ سیدسعید موسوی اصل