نویسنده = مهدی نژاد، سید رضا
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام‌خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید رضا مهدی نژاد؛ محسن الویری


2. رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام خمینی (ره)

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 7-29

محسن الویری؛ سیدرضا مهدی‌نژاد (نویسنده مسئول)