نویسنده = صبوریان، محسن
تعداد مقالات: 1
1. شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 29-50

محسن صبوریان؛ حمید پارسانیا