نویسنده = دستیاری (نویسنده مسئول)، اکرم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مورد مطالعه: مرکز پلدختر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

اکرم دستیاری؛ مسعود بنافی


2. بررسی وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مطالعه موردی: مرکز پلدختر)

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 145-169

اکرم دستیاری (نویسنده مسئول)؛ مسعود بنافی