بررسی وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مطالعه موردی: مرکز پلدختر)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران، پردیس فارابی

چکیده

اکنون که دانشگاه آزاد اسلامی، چشم‌انداز سال‌های آتی خود را معطوف به «حاکمیت اخلاق و معنویت»، «پایش و سالم‌سازی دانشگاه از آسیب‌های اجتماعی» و «حفاظت از سرمایه‌های تمدنی و فرهنگی» کرده است، ضرورت اتخاذ گام‌های عملی همسو با اهداف ذکر شده، با تاکید بر پیمایش و پایش محیط دانشگاهی، به شکل علمی و مستدل دوچندان می‌نماید.
هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت دینداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، با تمرکز بر «دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر» است. نتایج این پژوهش، رهنمودهای ارزشمندی را برای مدیران عالی استانی و کشوری و همچنین مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برای شناسایی وضعیت موجود و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، برای رسیدن به اهداف مناسب فرهنگی طبق افق چشم‌انداز و سیاست‌های کلان دانشگاه فراهم می‌آورد و از این جهت، پژوهشی ارزشمند است.
در کنار این پژوهش، وضعیت تاب‌آوری دانشجویان، اندازه‌گیری شده و رابطه بین آن‌ و دینداری آنها مشخص گردید. این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه و برای تجزیه و تحلیل آنها، از روش‌های تحلیل آماری تی - استودنت و پیرسون استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر از وضعیت مناسبی به‌لحاظ دینداری و تاب‌آوری برخوردارند و بین این دو متغیر، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Religiosity State of Islamic Azad University Students and its Relationship with Resilience: A Case Study of Poldokhtar Center

نویسندگان [English]

 • akram dastyari 1
 • Masoud Banafi 2
1 Faculty Member, Department of Business Management, Azad University of Poldokhtar (Corresponding Author)
2 PhD Student of Public Administration, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Now that the Islamic Azad University has focused its future vision on "governance of morality and spirituality", "monitoring the protecting the university from social harm" and "preserving civilizational and cultural capital", the need to take practical steps in line with the goals mentioned above, with a focus on monitoring the academic environment, is scientifically and reasonably doubled.
The purpose of this study was to study the status of religiosity among Islamic Azad University students, focusing on male and female students of the Islamic Azad University of Poldokhtar Center. The results of this study provide valuable guidance for top-level provincial and national administrators as well as university cultural and social managers to identify the status quo and use the appropriate tools to achieve the appropriate cultural goals according to the horizons of the university's vision and macro policies, and so it is valuable.
In addition to this research, the resilience of students was measured and its relationship with religiosity was determined. This research uses a questionnaire to collect data and T-Student and Pearson statistical methods have been used to analyze them.
 The results show that the students of the Islamic Azad University of Poldokhtar have a favorable state regarding religiosity and resilience, and there is a positive and significant relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • religiosity
 • resilience
 • Islamic Azad University
 • students
 1. آذر، عادل و منصور مؤمنی (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج2‌‌، تهران: نشر سمت.
 2. افشانی، سیدعلیرضا و زینب جعفری (1395)، «رابطه دین‌داری و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد»، مجله: فرهنگ در دانشگاه اسلامی، س6، ش2.
 3. انوری، حمیدرضا (1373)، پژوهشی راجع به تقدیرگرایی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. بشلیده، کیومرث؛ هاشمی، سیداسماعیل و مرتضی چرخابی (1390)، «ارتباط بین صفاتِ شخصیتی و نگرش‌های مذهبی در دانشجویانِ با استعداد درخشان»، مجله علوم رفتاری، س۵، ش۲.
 5. پورحسین، مهشید و دیگران (1397)؛ «تحلیل رابطه تاب‌آوری با ابعاد استرس شغلی در کارکنان نظام دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، یزد)»، مجله نامه آموزش عالی، س11، ش43.
 6. جعفری، قاسم (1394)، «میزان دین‌داری دانشجویان کشور از نرم جهانی بالاتر است»، خبرگزاری ایرنا، کد خبر. 81940718 (5135594). 10/11/1394.
 7. حجتی، حمید؛ قیصران، حبیب و نورمحمد بخشانی (1397)، «ارتباط تاب‌آوری و کیفیت زندگی در والدین دارای کودک مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر زاهدان»، مجله  پژوهش توان‌بخشی در پرستاری، س5، ش1.
 8. حقی‌گرمی، حسن؛ ناظمی، عالیه و منصوره کریم‌اللهی (1395)، «نقش عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب‌آوری بیماران مبتلا به سلامت مری»، مجله سلامت و مراقبت، س18، ش2.
 9. خانی، هادی (1386)، بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان دین‌داری بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت معلّم تهران-حصارک، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه خوارزمی.
 10. خدایاری‌فرد، محمد (1385)، آماده‌سازی مقیاس دین‌داری و ارزیابی سطوح دین‌داری اقشار مختلف جامعه ایران، گزارش نهایی یک طرح پژوهشی، تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، مؤسسه روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 11. خدایاری‌فرد، محمد و همکاران (1387)، «آماده‌سازی مقیاس سنجش دین‌داری برای جمعیت دانشجویی»، مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ش80.
 12. دهستانی، مهدی؛ زاده‌محمدی، علی و سمیه محمدی (1391)، «بررسی میزان دین‌داری و ارتباط آن با سبک‌های هویت دانشجویان»، مجله علوم رفتاری، س6، ش2.
 13. راه‌پیما، سمیرا و راضیه شیخ‌الاسلامی (1395)، «نقش واسطه‌ای هویت معنوی در رابطه بین دلبستگی به والدین و همسالان با تاب‌آوری»، دوفصلنامه روان‌شناسی معاصر، س11، ش1.
 14. ربانی، رسول؛ پورافکاری، نصراله و محمدصادق کریمی‌نیا (1386)، «برخی موانع ذهنی توسعه در ایران، پژوهشی پیرامون سنت و مدرنیته در نظام فرهنگی دانشجویان»، فصلنامه توسعه انسانی، س1، ش2.
 15. ربانی، علی و محمد گنجی (1387)، «تحلیلی بر رابطه دین‌داری و سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش41.
 16. رجب‌زاده، احمد (1379)، رفتارهای فرهنگی ایرانیان، تهران: دفتر طرح‌های ملی.
 17. رفیعیان، مجتبی و همکاران (1389)، «تبیین مفهومی تاب‌آوری و شاخص‌سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع‌محور (CBDM)»، مجله: برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 15، ش4.
 18. سراج‌زاده، سیدحسین و محمدرضا پویافر (1388)، «سنجش دین‌داری با رهیافت بومی»، مجله جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، ش2.
 19. سراج‌زاده، سیدحسین و مهناز توکلی (1380)، «بررسی عملیاتی دین‌داری در پژوهش‌های اجتماعی»، فصلنامه نامه پژوهش، س5، ش20 و 21.
 20. سراج‌زاده، سیدحسین؛ شریعتی‌مزینانی، سارا و سیروس صابر (1383)، «بررسی رابطه میزان دین‌داری و انواع آن با مدارای اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س1، ش4.
 21. شجاعی‌زند، علیرضا (1384)، «مدلی برای سنجش دین‌داری در ایران»، جامعه‌شناسی ایران، دوره6، ش1.
 22. صدیقی‌ارفعی، فریبرز؛ تمنایی‌فر، محمدرضا و عاطفه عابدین‌آبادی (1391)، «رابطه جهت‌گیری مذهبی، سبک‌های مقابله و شادکامی در دانشجویان»، فصلنامه روان‌شناسی , دین، سال5، ش3.
 23. غیاثوند، احمد (1384)، بررسی نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای دینی (مطالعه تجربی دانشجویان دانشگاه‌های تهران)، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی.
 24. فرجی، مهدی و عباس کاظمی (1388)، «بررسی وضعیت دین‌داری در ایران: (با تأکید بر داده‌های پیمایش‌های سه‌دهه گذشته)»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، س2، ش6.
 25. قجری، حسینعلی؛ توکلی، آسیه و کبری رئیسی (1392)، «بررسی میزان دین‌داری (در بُعد مناسکی و اعتقادی) و تأثیر آن در احساس امنیت در بین دانش‌آموزان در خانواده در شهرکرد»، فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال بختیاری، س1، ش1.
 26. قویدل، مریم و حیدرعلی زارعی (1397)، «نقش واسطه‌ای امیدواری در رابطه بین هراس اجتماعی و تاب‌آوری با بهزیستی ذهنی در دانشجویان»، فصلنامه سلامت اجتماعی، س5، ش4.
 27. کرمی، جهانگیر و دیگران (1397)، «اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کاهش احساس غربت دانشجویان دختر»، مجله رویش روان‌شناسی، س7، ش11، صص45-56.
 28. معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1393)، درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مروری بر ادبیات جهانی درباره تاب‌آوری ملی)، شماره مسلسل 13582.
 29. منطقی، منوچهر و دیگران (1395)، «نقش میانجی‌گری تاب‌آوری و توان‌مندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد نوآورانه»، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، س5، ش1.
 30. مؤمنی، منصور و علی فعال‌قیومی (1390)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: نشر مؤلف.
 31. مهدی‌زاده، شراره و فاطمه زارع‌غیاث‌آبادی (1392)، «بررسی میزان دین‌داری و نقش آن در شادمانی جوانان»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، س2، ش3.
 32. میرزایی، مهدی (1390)، «بررسی جامعه‌شناختی میزان دین‌داری دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از یک مدل بومی»، فصلنامه مدیریت نظامی، س11، ش42.
 33. میرسندسی، سیدمحمد (1383)، مطالعه میزان و انواع دین‌داری دانشجویان، رساله دکتری جامعه‌شناسی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 34. نصرتی، شیما و ابوالفضل ذوالفقاری (1393)، نسبت معکوس میزان دین‌داری با سبک زندگی مدرن: نتایج یک پژوهش از تأثیر میزان دین‌داری بر سبک زندگی جوانان تهرانی، پایگاه شفقنا، به آدرس: shafaqna.com (27/09/95).
 35. نصیرزاده، زیبا؛ محمدرضا، علی و محمدعلی محمدی‌فر (1397)، «اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش‌آموزان دختر دبیرستان»، روان‌شناسی بالینی، س10، ش2.
 36. نصیری، بابک (1389)، میزان دین‌داری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن در سال تحصیلی 89-90، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 37. نیازی، محسن (1392)، «بررسی رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی شهروندان؛ مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ش16.
 38. یغمایی، محمدتقی (1380)، دین‌داری نوجوانان و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
 39. Beshlideh, K., Charkhabi, M., Kalkhoran, M. A. N., & Marashi, S. A (2011), “Relationship between personality traits and spiritual intelligence in male students of Shahid Chamran University at Ahvaz,” Int J Psychol, 5 (1).
 40. Chiswick, B. R., & Huang, J (2008), “The earnings of American Jewish men: Human capital, denomination, and religiosity,” Journal for the Scientific Study of Religion, 47 (4(.
 41. Connor, K. M., & Davidson, J. R (2003), “Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC)”, Depression and anxiety, 18 (2(.
 42. Deng, Shengliang; Smita, Jivan; & Mary-Louise, Hassan (1994), Advertising in Malaysia: a cultural perspective ,International Journal of Advertising. No. 2.
 43. Folke, C., (2006), “Resilience: The emergence of a perspective for social ecological systems analyses,” Global Environmental Change 16, 3.
 44. Haimes, Y (2009), “On the definition of resilience in systems,” Risk Analysis, Vol. 29.
 45. Handmer, J. W., & Dovers, S. R (1996), “A typology of resilience: rethinking institutions for sustainable development,” Organization & Environment, 9 (4(.
 46. Khraim, H (2010), “Measuring religiosity in consumer research from Islamic perspective,” International Journal of Marketing Studies. No.2.
 47. Lehrer, E (2006), “Religion and highschool graduation: A comperative analysis of white and black young women,” Rev Econ Household. 4 (3.
 48. Miller, L., Davies, M., & Greenwald, S (2000), “Religiosity and substance use and abuse among adolescents in the National Comorbidity Survey,” Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39 (9).
 49. Waite, L. J., & Lehrer, E. L (2003), “The benefits from marriage and religion in the United States: A comparative analysis,” Population and Development Review, 29 (2).