نویسنده = هاشمیان، سیدمحمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. صورت‌بندی و تحلیل موقعیت‌سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 134-166

احمد واعظی؛ نعمت‌الله کرم‌الهی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ حسین پرکان (نویسنده مسئول)


2. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 168-198

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حوریه بزرگی