نویسنده = پارسانیا، حمید
تعداد مقالات: 2
1. دیدگاه یویوزف شاشاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا؛ مسعود موسوی


2. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی ‌به‌مثابه دانش اجتماعی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهار 1397، صفحه 6-34

حمید پارسانیا؛ فاطمه هلالی؛ سیدسعید موسوی اصل