نویسنده = رفیق، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه های رفتار فردی از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد رفیق


2. مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 107-130

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)