نویسنده = توبه یانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نسبت هویت سرزمینی و عناصر مشروعیت بخش اجتماعی در اندیشه سیاسی صفویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ابراهیم توبه یانی؛ عماد افروغ؛ محسن الویری


2. واکاوی نسبت هویتِ سرزمینی و عناصر مشروعیت‌بخش اجتماعی در اندیشه صفویان

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 89-111

ابراهیم توبه‌یانی؛ محسن الویری