نویسنده = صادقی، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ علی صادقی