نویسنده = کارگر، رحیم
تعداد مقالات: 3
1. « شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران ( با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده ) »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

رحیم کارگر


2. کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 7-33

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


3. شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، زمستان 1395، صفحه 89-112

سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت الله کرم الهی؛ رحیم کارگر