نویسنده = حاجی حیدری، حامد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ریشه‌ای/رادیکال چشم‌انداز آتی در فضای رسانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حامد حاجی حیدری


2. تحلیل ریشه‌ای/رادیکال چشم‌انداز آتی در فضای رسانه‌ای

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 143-182

حامد حاجی حیدری