نویسنده = حسینی، سیدعباس
تعداد مقالات: 2
1. بازنمائی جامعه آرمانی در آگهی های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدعباس حسینی


2. بازنمایی جامعه آرمانی در آگهی‌های بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 142-168

مهدی منتظر قائم؛ سیدعباس حسینی