نویسنده = پارسانیا، حمید
تعداد مقالات: 4
1. چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

اکبر دوایی؛ حمید پارسانیا


2. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به مثابه دانش اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا؛ مسعود موسوی


3. درنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 6-34

حمید پارسانیا؛ ابراهیم فتحی


4. چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 6-37

حمید پارسانیا؛ اکبر دوایی