نویسنده = حاجی ده آبادی، محمدعلی
تعداد مقالات: 5
1. الگوی کنترل درونی اخلاق محور؛ در سیاست‌گذاری جنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

علی قبادیان؛ محمدعلی حاجی ده آبادی


2. تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ فهیمه زارع چاهوکی


3. بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ علی صادقی


4. تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهار 1397، صفحه 64-96

محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ فهیمه زارع چاهوکی