نویسنده = فیروزی، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. موانع و چالش‌های فرا روی حق بر توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهدی فیروزی


2. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسناد بین المللی و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهدی فیروزی


3. موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 69-94

مهدی فیروزی


4. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 80-107

مهدی فیروزی