نویسنده = نصرالهی وسطی، سیمین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سیدمهدی ویسه؛ سیمین نصرالهی وسطی