نویسنده = عرب اسدی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 2-38

حسین عرب اسدی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ مسعود بنافی