نویسنده = ایازی، سیدعلی نقی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل اجتماعی ازاقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‏های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید علی نقی ایازی


2. تحلیل مبانی فرهنگ اجتماعی دفاعی- امنیتی در عصر غیبت در پرتو اندیشه مهدویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

سید علی نقی ایازی


3. تحلیل اجتماعی از اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‏های قرآن

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 61-85

سیدعلی نقی ایازی