نویسنده = هاشمیان، سیدمحمدحسین
تعداد مقالات: 5
1. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حوریه بزرگ؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی


2. صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین پرکان؛ احمد واعظی؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت ا... کرم الهی


3. آسیب‌شناسی عزاداری از چشم‌‌انداز تحلیلی صنعت فرهنگ آدورنو و سیاست‌گذاری آن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 79-107

سید محمدحسین هاشمیان؛ منیره بصیرتی


4. شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، زمستان 1395، صفحه 89-112

سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت الله کرم الهی؛ رحیم کارگر