نویسنده = خیری، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی ( قوم هزاره)به ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسن خیری


2. تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی به ایران (مورد مطالعه: مهاجران هزاره‌ای مقیم قم در سال 96)

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 131-151

حسن خیری (نویسنده مسئول)؛ محمدعیسی رحیمی