نویسنده = فتحی، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ابراهیم فتحی؛ حمید پارسانیا


2. بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محسن مقدمی؛ ابراهیم فتحی؛ علیرضا پویا


3. درنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 6-34

حمید پارسانیا؛ ابراهیم فتحی