نویسنده = ملکوتی نیا، علی
تعداد مقالات: 2
1. رهیافت اخلاقی به «بی تفاوتی» در روابط اجتماعی همسایگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

علی ملکوتی نیا


2. رهیافت اخلاقی به «بی‌تفاوتی» در روابط اجتماعی همسایگان

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 111-135

علی ملکوتی نیا