نویسنده = پوریانی، محمدحسین
تعداد مقالات: 3
1. پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (موردمطالعه دبیرستان‌های شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محمد حسین پوریانی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ رحمان انصاری


2. پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهر قم)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تابستان 1398، صفحه 119-143

محمدحسین پوریانی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ رحمان انصاری


3. مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 136-160

محمدحسین پوریانی؛ سیدعلی اصغر میرخلیلی