نویسنده = پارسانیا، حمید
تعداد مقالات: 6
1. شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه ۱

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

محسن صبوریان؛ حمید پارسانیا


2. درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

ابراهیم فتحی؛ حمید پارسانیا


3. دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامی به‍مثابه دانش اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

فاطمه هلالی؛ حمید پارسانیا؛ مسعود موسوی


4. شرایط تأسیس نهاد مرجعیت تقلید شیعه

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 29-50

محسن صبوریان؛ حمید پارسانیا


5. دلالت‌‌‌‌های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، تابستان 1393، صفحه 23-48

حمید پارسانیا؛ حسن دانایی فرد؛ سیدابوالحسن حسینی


6. روش‌شناسی اندیشه اجتماعی ابن‌ رشد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 52-85

حمید پارسانیا؛ میثم واثقی