کلیدواژه‌ها = فرهنگ دینی
تعداد مقالات: 2
1. نقش شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام در بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، پاییز 1399، صفحه 155-190

10.22081/jiss.2020.57836.1657

علی جعفری؛ یاور علی پور؛ شهناز هاشمی


2. سنت و تجدد در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 76-93

حمید میرخندان (مشکات)