کلیدواژه‌ها = حق بر توسعه
تعداد مقالات: 4
1. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسناد بین المللی و اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهدی فیروزی


2. موانع و چالش‌های فرا روی حق بر توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهدی فیروزی


3. موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 69-94

مهدی فیروزی


4. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 80-107

مهدی فیروزی