کلیدواژه‌ها = ناگذرایی وجودی
تعداد مقالات: 1
1. دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر؛ عصر بازگشت خدا

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 2-31

عماد افروغ