کلیدواژه‌ها = آزادی
تعداد مقالات: 3
1. عدالت اجتماعی در قرآن

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 7-28

سیدحسین فخرزارع


2. بررسی رابطۀ تکمیلی میان آزادی و عدالت اجتماعی با تاکید بر قرآن‌کریم

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 6-30

10.22081/jiss.2017.65011

بتول ملاشفیعی؛ سیدکاظم سیدباقری؛ حسین علوی‌مهر


3. اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین‌المللی

دوره 3، شماره 2 پیاپی (10)، پاییز 1394، صفحه 80-107

مهدی فیروزی