کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل نقش خانواده در پیشگیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات براساس الگوی رفع نیاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی زاده


2. نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

شمس اله مریجی


3. عوامل موثر در تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

نفیسه سادات فاضلیان


4. عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 129-144

منصوره زارعان؛ نفیسه فاضلیان (نویسنده مسئول)


5. تحلیل نقش خانواده در پیش‌گیری از جرائم و انحرافات از منظر آیات و روایات بر اساس الگوی رفع نیاز

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 149-173

سید محمدهاشم پورمولا؛ مجتبی جاویدی؛ محدثه جلیلی‌زاده


6. نقش تبلیغ سنتی در تحکیم سبک زندگی اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 51-68

شمس الله مریجی