کلیدواژه‌ها = دین
تعداد مقالات: 5
1. دین در جامعۀ بازار

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 79-103

10.22081/jiss.2019.67071

یونس نوربخش؛ مهدی ابراهیمی (نویسنده مسئول)


2. سرنوشت یک نقد؛ بازخوانی نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، بهار 1396، صفحه 35-59

10.22081/jiss.2017.64511

مهدی حسین زاده یزدی؛ نازیلا اخلاقی


4. مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، زمستان 1393، صفحه 136-160

محمدحسین پوریانی؛ سیدعلی اصغر میرخلیلی