کلیدواژه‌ها = مسجد
تعداد مقالات: 9
3. کارویژه‌های مسجد برای سالم‌سازی محیط پیرامون

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 185-207

10.22081/jiss.2021.60900.1808

سید حامد شریعتمداری


4. آسیب‌های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعه

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 6-26

10.22081/jiss.2021.60577.1788

داود رحیمی سجاسی


6. عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی اسلامی در خانواده از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 129-144

10.22081/jiss.2019.67073

منصوره زارعان؛ نفیسه فاضلیان (نویسنده مسئول)


7. تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 30-57

10.22081/jiss.2018.66660

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک


8. تحلیلی تاریخی بر عناصر و ساختار کالبدی فضایی شهرهای ایرانی‌ - اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، زمستان 1396، صفحه 95-125

10.22081/jiss.2017.65554

مسعود صفایی‌پور؛ جعفر سعیدی