کلیدواژه‌ها = علم اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. ‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 30-55

10.22081/jiss.2018.66691

سیدحمید طالب‌زاده؛ مهدی سلطانی (نویسنده مسئول)