نویسنده = حکیمه احسانی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر پیام‌های بازرگانی ماهواره‌ای بر تغییر روابط میان‌فردی زوجین

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز 1395، صفحه 104-132

10.22081/jiss.2016.22418

شمس اله مریجی؛ حکیمه احسانی


2. عزاداری و آسیب‌های فرهنگی اجتماعی آن در ایران

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، بهار 1395، صفحه 69-96

سیف‌اله قنبری نیک؛ حکیمه احسانی