نویسنده = سید مهدی اعتمادی‌فرد
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی الگوی امتناع نظریه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی اسلامی در ایران

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، پاییز 1396، صفحه 112-137

سیدمهدی اعتمادی‌فرد؛ طیبه صدوقی‌نیا


2. بررسی تطبیقی وضعیت دین در ایران، ترکیه و مصر

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تابستان 1394، صفحه 65-94

سید مهدی اعتمادی‌فرد