نویسنده = روح الله عباس زاده
تعداد مقالات: 1
1. روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی انتقادی نظریه فرهنگی فوکو

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 94-119

روح الله عباس زاده