نویسنده = محمدحسین پوریانی
نقش حکومت در ایجاد بسترهای جامعه‌پذیری سیاسی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 9، شماره4(پیاپی36)، فروردین 1401، صفحه 153-183

10.22081/jiss.2021.53162.1845

محمدکاظم کریمی؛ محمدحسین پوریانی؛ حسن خیری


پساسکولاریسم، سبک زندگی و آموزه‌های دینی (مورد مطالعه دبیرستان‌های شهر قم)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، تیر 1398، صفحه 119-143

10.22081/jiss.2019.67397

محمدحسین پوریانی؛ مصطفی علیزاده آرند؛ رحمان انصاری


مقایسه نگاه کارکردی به منشأ دین از منظر دانشمندان غربی و اسلامی

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، دی 1393، صفحه 136-160

محمدحسین پوریانی؛ سیدعلی اصغر میرخلیلی