نویسنده = مهدی سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی نظریه فرهنگ ناسرکوبگر مارکوزه از منظر حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تیر 1400، صفحه 125-149

10.22081/jiss.2021.59114.1715

محمد رایجی (نویسنده مسئول)؛ مهدی سلطانی


2. ‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، دی 1397، صفحه 30-55

10.22081/jiss.2018.66691

سیدحمید طالب‌زاده؛ مهدی سلطانی (نویسنده مسئول)