نویسنده = فاضل حسامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظام خانواده مبتنی بر نظریه استخلاف شهیدصدر

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2020.58682.1691

محمد رفیق؛ فاضل حسامی؛ حسن خیری؛ سید مذر حکیم


2. مسجد و پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن

دوره 8، شماره 4(پیاپی32)، بهار 1400، صفحه 119-147

10.22081/jiss.2021.60274.1776

فاضل حسامی؛ منصوره غلامی