نویسنده = پرهیزکار، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد مسأله‌محوری در علم اجتماعی دینی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 47-65

غلامرضا پرهیزکار