نویسنده = دیبایی صابر، محسن
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب اسلامی: حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 8-23

10.22081/jiss.2020.68460

داود رحیمی سجاسی؛ محسن دیبایی صابر