نویسنده = دیبایی صابر، محسن
تعداد مقالات: 2
1. انقلاب اسلامی : حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

داود رحیمی سجاسی؛ محسن دیبایی صابر


2. انقلاب اسلامی: حوزویان و تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 8-23

داود رحیمی سجاسی؛ محسن دیبایی صابر